Inger Bach       Tilbage til Hjemmeside

Temaundervisning
4. klasserne på Tune Skole - Efterår 2002
Kirsten Søgaard Frederiksen og Inger Bach Eibye


Kvartet Tune Skole har indført temaundervisning som fag. Alle klasser har 6 timer med tema på skoleskemaet. I 4. klasse er fagene musik, natur & teknik og billedkunst ikke længere selvstændige fag, men er til gengæld grundstenene i temaundervisningen.

Vi starter altid timerne med 3 sange (to elevvalgte og en lærervalgt), fællesbeskeder og en introduktion af dagens arbejde. Morgensang

Fagenes vægt varierer, da fagenes samspil afhænger af det valgte emne.

Farveemnet har vægten ved billedkunst og natur & teknik.

Skolekoncerten har vægten i høj grad ved musik og inddrager billedkunst i forbindelse med en efterfølgende tegnekonkurrence. Klasse

Mennesket er nok det emne, der mest ligeligt dækker de tre fag.

Endelig skal siges, at et emne sagtens kan brede sig over andre fag end de tre nævnte.

Vi er to lærere, der dækker fagene ind fra hver vores vinkel, og vi har valgt at gennemføre undervisningen i fleksible grupper, der opløser klasserne. 07En stor del af tiden er de to klasser sammen fx. til morgensang. Til gruppeaktiviteter (fx forsøg med optiske gitre) foretages opdelingen efter hensyn til aktiviteter.

Her vil vi vise et lille kig ind i klassernes første temaarbejde.

 
Indhold:

Farver Tilbage til Indhold
 

De tre grundfarver/primærfarver
gul, magenta (rød) og cyan (blå).
Grundfarver
01
Se vores
portrætgalleri
 
Mads
Se vores
billedgalleri
Sekundærfarverne
grøn, orange og violet
Sekundærfarver
Tertiærfarverne
brun, okker, rødviolet, gulgrøn m.fl.

05   S41

Tertiærfarver
Farvetrekant
Farvetrekant 2
Lys og mørke
hvidt og sort
Komplementærfarver
rød og grøn
blå og orange
gul og violet
Farvecirklen

Links:
Pébéo Color Scandinavia - Blandelære
Billedkunst Susanne List, herunder Farvelære
Kompendium i farvelære / ved Ida-Marie Müller (Olsen)
Farvernes brug i komposition Svendborg Gymnasium, herunder Tertiærfarver eller jordfarver
Farveteori Haderslev Seminarium

Skolekoncert Tilbage til Indhold

Lang Linken
Skolekoncert på Tune Skole
Fredag d. 15. nov. 2002
Se billeder fra koncerten og elevernes tegninger

Langlinken

"Lang Linkens instrumentarium adskiller sig i høj grad fra det man finder hos andre grupper. Udover de gængse instrumenter som violin, harmonika, klaver og guitar gør vi brug af en række instrumenter som, for fleres vedkommende, har aner helt tilbage til Middelalderen og vikingetiden.

Det er ikke let, med ord alene, at beskrive et musikinstruments udseende. Endnu sværere er at beskrive dets lyd. Det er næsten ligesom at beskrive farver."

Langlinken

Sådan skriver Lang Linken til os i deres brev…. De spiller jødeharpe, sækkepibe, toradet harmonika, drejelire, seljefløjte, skovtromme og meget mere….

Billeder fra skolekoncerten med Lang Linken

Sådan laves en norsk seljefløjte

I kan læse mere om Lang Linken på www.langlinken.dk


Blokfløjtestævne Tilbage til Indhold

4. klasserne på besøg på
Borup Skole
Mandag d. 18. nov. 2002

Stævnet var et tilbud til de elever, der gerne ville en dag af sted med en blokfløjte under armen. 14 elever tog af sted. Forud for stævnet havde vi øvet os på både at synge og spille en flok sange. Blandt andet:

 
Det' der ikke mange, der forstår,
men jeg kan godt li' efterår.

Fætter Mikkel

I skovens dybe stille ro

Sascha

 
Blokfløjtestævnet er et tilbud fra Roskilde Amts Musiklærerforening. Betingelsen for at en klasse kan deltage er, at blokfløjtens tre letteste toner er lært inden dagen. Alle i 4. klasserne har lært blokfløjte lige fra 1. klasse, så alle følte sig på toppen. Skolen købte 4 tenorfløjter og vi lånte en basfløjte, så vi havde lidt ekstra sjove instrumenter med os.
 
Vi skulle køre med bus fra Roskilde, og så videre til Borup med tog. Afgang fra skolens musiklokale blev forsinket. Madpakker, vandflasker etc. lå ikke i en rygsæk på ryggen, men nede i et klasselokale i den anden ende af skolen. Så vi kom til at vente næsten 1 time i Roskilde. Men da vi nåede frem, var stævnet en god oplevelse. For at se billederne og elevernes små kommentarer, klik her eller på billedet af Maria, der spiller tenorfløjten ude i højre side.
Maria

Mennesket Tilbage til Indhold

Vi har i denne omgang koncentreret os om at lære at tegne mennesker. Anatomi er blevet en naturlig del af emnet, fordi skelettets opbygning giver god forståelse af alle dimensionerne på et menneske. Arbejdet med dette emne har fordelt sig i 4 faser.

1.
Tegninger af skelet/model. Tryk på billedet af skelettet for at se vores start på at tegne mennesker og give skelettegningen tøj på.

 
2.
Tegnede tegninger af hinanden ved skiftevis at stå model. Henrik var så flittig, at han satte en modeldukke op hjemme på spisebordet og gik i krig med at tegne den fra forskellige vinkler. Satte den, som han huskede, at blandt andet Frederik og Andreas havde stået model for os. Se hans fine tegninger ved klikke på hans navn. Se også Peters og Kims skitser.
3.
Tegne de tre optrædende musikere (Lang Linken), der holdt koncert for os, (mens de var klare i vores erindring) som:
A. Skeletskitse.
B. Blyantsskitser (med instrumenter, tøj og omgivelser).
C. Lave flotte farve illustrationer, som indsendes til en landsdækkende tegnekonkurrence ved LMS. Se nogle af tegningerne fra 4.a og 4.b.

4.
Lave store fælles malerier på masonitplader. De skal hænge på skolens gang ved musiklokalet.


Denne side er oprettet 6.9.2002
Opdateret d. 19.1.2009