Inger Bach       Tilbage til Hjemmeside

Socialpsykologi.  Med reference til Jørgen Beck
 

Sociologien beskæftiger sig med adfærd, systemer, struktur, grupper og funktioner. Sociologien møder identitetsbegrebet der, hvor adfærd sættes op mod den intellektuelle bevidsthed, Studiet af mennesket og dets samfundsmæssige relationer forstås tværfagligt. De forskellige videnskaber understøtter hinanden.Ontogenese handler om det enkelte individs udvikling, og fylogenese handler om menneskeartens udviklingshistorie. Ontogenese er den lille del af fylogenesen, som omhandler personlig identitet. Fylogenesen påvirker ontogenesen og omvendt. Mennesket er et socialt væsen, som uafbrudt er i samspil med artsfæller. Gruppetilhørsforhold skaber trygge livsbetingelser (angstreduktion). Udstødelse af fællesskabet betød den visse død for urmanden. Isolation er angst og frygtfremkaldende. Truslen om social isolation fremmer tilpasning af fællesskabets normer og roller. Fællesskabet sætter således hårdt op mod den personlige frihed. Samspillet mellem mennesker er en simpel overlevelsesstrategi.

Oplevelsen af den ydre verden påvirkes stærkt af menneskets bevidsthedsindhold. Handlinger ses i forhold til de fordomme og den forudindtagethed, som beskueren er udstyret med. Dette kaldes perception.Tilbage til Hjemmeside
Tilbage til Kultur og identitet
Tilbage til Social- og gruppepsykologi
Tilbage til Freud's personlighedsmodel
Tilbage til Identitet, ungdom og kriser
Tilbage til Den kultuirhistoriske skole
Tilbage til Social karakter og samfundstyper

Videre til Samspilsteorier


Denne side oprettet 14.2.1999
Opdateret d. 2.1.2009
besøg siden 25.7.2000