Inger Bach       Tilbage tilHjemmeside

Psykens udviklingshistorie - Følelsernes fylogenese
Samspilsteorier.


Med reference til Benny Karpatchow

Primær socialisering sker i alderen 0-16 år i familien, mens børnehave, skole, sportsklubber o.lign. institutioner bidrager med en sekundær socialisering af det unge menneske. Samfundet organiserer sociale relationer. Relationen mellem individ og samfund er en rolle. Mennesket er, hvad det gør. Identitet må ses i forhold til den helhed, som den er del af. En helhed, hvor det enkelte menneske er en enhed i en dialektisk vekselvirkning.

HELHED = PSYKE = PERSONLIGHED

D.v.s. helhedsopfattelsen gælder for det enkelte menneske, men også for dette menneskes relationer udadtil.

Det gør sig gældende, at identiteten er central og samlende for menneskets væsen. Figuren skal vise, hvad der præger menneskets identitet (grundlæggende).Tilbage til Hjemmeside
Tilbage til Kultur og identitet
Tilbage til Social- og gruppepsykologi
Tilbage til Freud's personlighedsmodel
Tilbage til Identitet, ungdom og kriser
Tilbage til Den kultuirhistoriske skole
Tilbage til Social karakter og samfundstyper
Tilbage til Socialpsykologi


Denne side oprettet 14.2.1999
Opdateret d. 2.1.2009
besøg siden 25.7.2000